Posts tagged up likas.


INCREASE THE UP BUDGET, INVEST IN EDUCATION.
Iskolar para sa Bayan, kasama ka sa pagkamit ng quality, relevant, at accessible education.

INCREASE THE UP BUDGET, INVEST IN EDUCATION.

Iskolar para sa Bayan, kasama ka sa pagkamit ng quality, relevant, at accessible education.

Salamat po sa mga dumalo sa aming ika-20 na Pambansang Kumperensiya! Nais po naming ibahagi sa inyo ang ilan sa mga presentasyon ng aming mga tagapagsalita.

"Available for download" na po ang mga presentasyon nila Dr. Zeus Salazar, Prop. Nancy Kimuell-Gabriel at G. Atoy Navarro.

Tumungo lamang sa Pambansang Kumperensiya na sub-site para sa download links na makikita sa ilalim ng bawat tagapagsalita.

Nagpapasalamat ang UP Lipunang Pangkasaysayan (UP LIKAS) sa lahat ng nakilahok sa ACLE: Ano Raw? Mga Problema at Solusyon Ukol sa mga Aklat ng Araling Panlipunan. “Tungo sa isang kritikal at mas makabuluhang pag-aaral ng kasaysayan!”

Balitang Kumperensiya 2011

Ang sub-site ng ika-20 na Pambansang Kumperensiya ng U.P. LIKAS ay matatagpuan sa kanang bahagi ng website na ito. Dito niyo mahahanap ang ilang detalye tungkol sa aming kumperensiya, ang listahan ng mga tagapagsalita at iba pa.

Maari niyo rin i-click ang link na ito.

Ang U.P. LIKAS ay nagpapasalamat sa mga dumalaw sa aming oryentasyon para sa mga aplikante. Huwag kalimutang i-text si Nic (09174174196) upang kumpirmahin ang iyong pagnanais na sumali. Salamat!


"Bilang isang bisyonaryo, hinikayat niya ang kabataan, ang itinuring niyang pag-asa ng bayan, na kumilos para sa ikauunlad ng bansa. Sa kasamaang palad, ang iilan sa ati’y mayroong maling konsepto ng pagiging makasaysayan. Hindi kailangan ng mga engradeng uri ng pagkilos, ng basta bastang pagsabak sa lansangan upang maging bahagi ng kasaysayan. Ang paggamit ng lakas at talino sa mga simpleng bagay tulad ng pag-aaral nang mabuti, pagtulong sa nangangailangan at pagiging kritikal sa mga isyu ng ating bayan ay sapat na upang maging bahagi ng kasaysayan."

"Bilang isang bisyonaryo, hinikayat niya ang kabataan, ang itinuring niyang pag-asa ng bayan, na kumilos para sa ikauunlad ng bansa. Sa kasamaang palad, ang iilan sa ati’y mayroong maling konsepto ng pagiging makasaysayan. Hindi kailangan ng mga engradeng uri ng pagkilos, ng basta bastang pagsabak sa lansangan upang maging bahagi ng kasaysayan. Ang paggamit ng lakas at talino sa mga simpleng bagay tulad ng pag-aaral nang mabuti, pagtulong sa nangangailangan at pagiging kritikal sa mga isyu ng ating bayan ay sapat na upang maging bahagi ng kasaysayan."

Nais naming ipaalam sa lahat na ang aming oryentasyon ay inilipat sa ika-7 ng Hulyo ngunit ito pa rin ay magaganap sa PH 308-310, 4 n.h-5:30 n.h.
Sino naman ang aayaw sa alok ng libreng pagkain at ng oportunidad para maging miyembro ng isang kritikal, makabuluhan at makasaysayan na organisasyon? (Naks!)
Kaya hanapin mo na ang SAYSAY at SAYA sa KASAYSAYAN! Sali ka na sa U.P. Lipunang Pangkasaysayan (U.P. LIKAS)!
Para sa karagdagang impormasyon, maaring kontakin si NIC (09174174196) o si LESLIE (09279741051).

Nais naming ipaalam sa lahat na ang aming oryentasyon ay inilipat sa ika-7 ng Hulyo ngunit ito pa rin ay magaganap sa PH 308-310, 4 n.h-5:30 n.h.

Sino naman ang aayaw sa alok ng libreng pagkain at ng oportunidad para maging miyembro ng isang kritikal, makabuluhan at makasaysayan na organisasyon? (Naks!)

Kaya hanapin mo na ang SAYSAY at SAYA sa KASAYSAYAN! Sali ka na sa U.P. Lipunang Pangkasaysayan (U.P. LIKAS)!

Para sa karagdagang impormasyon, maaring kontakin si NIC (09174174196) o si LESLIE (09279741051).


"Tulad ni Rizal maaring may marami pang intelektwal na katulad niya, na kung hindi man nila nagawa ang lahat ng nagawa ng ating pambansang bayani, ay inilaan ang kanilang panahon upang mapagyaman ang kanilang kaalaman; ngunit si Rizal ay nananatili sa puso ng bawat Pilipino sapagkat nagawa niyang maging mas makabuluhan sa kaniyang kapanahunan. Ito ay sapagkat ang lahat ng ito’y hindi niya ginawa para sa kaniyang pansariling interes, o para sa personal na kaalaman upang maklamang sa nakararami.”

"Tulad ni Rizal maaring may marami pang intelektwal na katulad niya, na kung hindi man nila nagawa ang lahat ng nagawa ng ating pambansang bayani, ay inilaan ang kanilang panahon upang mapagyaman ang kanilang kaalaman; ngunit si Rizal ay nananatili sa puso ng bawat Pilipino sapagkat nagawa niyang maging mas makabuluhan sa kaniyang kapanahunan. Ito ay sapagkat ang lahat ng ito’y hindi niya ginawa para sa kaniyang pansariling interes, o para sa personal na kaalaman upang maklamang sa nakararami.”

Hanapin ang SAYSAY at SAYA sa KASAYSAYAN!
Ang U.P. Lipunang Pangkasaysayan (U.P. LIKAS) ay bukas para sa mga aplikante ngayon semestre. Pumunta lamang sa aming oryentasyon sa gaganapin sa ika-5 ng Hulyo (4-5:30 n.h.) sa PH 308-310.
Para sa karagdagang impormasyon, maaring kontakin si NIC (09174174196) o si LESLIE (09279741051).

Hanapin ang SAYSAY at SAYA sa KASAYSAYAN!

Ang U.P. Lipunang Pangkasaysayan (U.P. LIKAS) ay bukas para sa mga aplikante ngayon semestre. Pumunta lamang sa aming oryentasyon sa gaganapin sa ika-5 ng Hulyo (4-5:30 n.h.) sa PH 308-310.

Para sa karagdagang impormasyon, maaring kontakin si NIC (09174174196) o si LESLIE (09279741051).

Hanapin ang SAYSAY at SAYA sa KASAYSAYAN.

Kung ikaw ay isang mag-aaral ng kasaysayan sa U.P. Diliman o isang “history buff,” pasok na pasok ka sa Pinakamahusay na Organisasyon sa CSSP (Kagalingang KAPP 2011).

Kung saan may tagumpay, saya at saysay… Dito ka na sa subok na subok na pang-akademikong organisasyon sa U.P. Diliman, ang U.P. Lipunang Pangkasaysayan!

Gusto mo rin bang maging kritikal, makabuluhan at makasaysayan? Abangan lamang ang buong detalye ng aming oryentasyon para sa mga aplikante dito sa Tumblr o sa Facebook.

U.P. LIPUNANG PANGKASAYSAYAN
"tungo sa isang kritikal at mas makabuluhang pag-aaral ng kasaysayan