‎"Ang U.P. Lipunang Pangkasaysayan (U.P. LIKAS) ay naninindigan na walang lugar ang anumang uri ng karahasan sa loob ng Unibersidad. Nananawagan ang organisasyon sa lahat ng fraternity na tuluyang buksan ang kanilang mga mata at isipan sa realidad na walang mabuting naidudulot sa kahit na sino ang karahasang kanilang kinasasangkutan at patuloy na pinaiiral sa loob ng kanilang mga tinatawag na kapatiran."
TAMA NA. ITIGIL NA. SAWANG-SAWA NA KAMI SA FRAT-RELATED VIOLENCE.

"Ang U.P. Lipunang Pangkasaysayan (U.P. LIKAS) ay naninindigan na walang lugar ang anumang uri ng karahasan sa loob ng Unibersidad. Nananawagan ang organisasyon sa lahat ng fraternity na tuluyang buksan ang kanilang mga mata at isipan sa realidad na walang mabuting naidudulot sa kahit na sino ang karahasang kanilang kinasasangkutan at patuloy na pinaiiral sa loob ng kanilang mga tinatawag na kapatiran."

TAMA NA. ITIGIL NA. SAWANG-SAWA NA KAMI SA FRAT-RELATED VIOLENCE.


INCREASE THE UP BUDGET, INVEST IN EDUCATION.
Iskolar para sa Bayan, kasama ka sa pagkamit ng quality, relevant, at accessible education.

INCREASE THE UP BUDGET, INVEST IN EDUCATION.

Iskolar para sa Bayan, kasama ka sa pagkamit ng quality, relevant, at accessible education.

Balitang Kumperensiya 2011

Ang sub-site ng ika-20 na Pambansang Kumperensiya ng U.P. LIKAS ay matatagpuan sa kanang bahagi ng website na ito. Dito niyo mahahanap ang ilang detalye tungkol sa aming kumperensiya, ang listahan ng mga tagapagsalita at iba pa.

Maari niyo rin i-click ang link na ito.

Hanapin ang SAYSAY at SAYA sa KASAYSAYAN.

Kung ikaw ay isang mag-aaral ng kasaysayan sa U.P. Diliman o isang “history buff,” pasok na pasok ka sa Pinakamahusay na Organisasyon sa CSSP (Kagalingang KAPP 2011).

Kung saan may tagumpay, saya at saysay… Dito ka na sa subok na subok na pang-akademikong organisasyon sa U.P. Diliman, ang U.P. Lipunang Pangkasaysayan!

Gusto mo rin bang maging kritikal, makabuluhan at makasaysayan? Abangan lamang ang buong detalye ng aming oryentasyon para sa mga aplikante dito sa Tumblr o sa Facebook.

U.P. LIPUNANG PANGKASAYSAYAN
"tungo sa isang kritikal at mas makabuluhang pag-aaral ng kasaysayan