Posts tagged kumpe.

Salamat po sa mga dumalo sa aming ika-20 na Pambansang Kumperensiya! Nais po naming ibahagi sa inyo ang ilan sa mga presentasyon ng aming mga tagapagsalita.

"Available for download" na po ang mga presentasyon nila Dr. Zeus Salazar, Prop. Nancy Kimuell-Gabriel at G. Atoy Navarro.

Tumungo lamang sa Pambansang Kumperensiya na sub-site para sa download links na makikita sa ilalim ng bawat tagapagsalita.

Balitang Kumperensiya 2011

Ang sub-site ng ika-20 na Pambansang Kumperensiya ng U.P. LIKAS ay matatagpuan sa kanang bahagi ng website na ito. Dito niyo mahahanap ang ilang detalye tungkol sa aming kumperensiya, ang listahan ng mga tagapagsalita at iba pa.

Maari niyo rin i-click ang link na ito.