Ang bagong websayt ng U.P. LIKAS ay matatagpuan sa Weebly! ›

mabelogoshi:

SEND love to SENDong victims!

mabelogoshi:

SEND love to SENDong victims!

Bago tayo magka-future…YOU + ME, LET’S MAKE HISTORY!
Kaya bili na kayo! 180 lang siya!

Bago tayo magka-future…
YOU + ME, LET’S MAKE HISTORY!

Kaya bili na kayo! 180 lang siya!

#For Sale  

Gaano natin kakilala ang isa sa mga tinitingala nating bayani? Hindi natatapos sa mga nakasulat sa textbook ang pagkilala natin sa kanya.

‎"Ang U.P. Lipunang Pangkasaysayan (U.P. LIKAS) ay naninindigan na walang lugar ang anumang uri ng karahasan sa loob ng Unibersidad. Nananawagan ang organisasyon sa lahat ng fraternity na tuluyang buksan ang kanilang mga mata at isipan sa realidad na walang mabuting naidudulot sa kahit na sino ang karahasang kanilang kinasasangkutan at patuloy na pinaiiral sa loob ng kanilang mga tinatawag na kapatiran."
TAMA NA. ITIGIL NA. SAWANG-SAWA NA KAMI SA FRAT-RELATED VIOLENCE.

"Ang U.P. Lipunang Pangkasaysayan (U.P. LIKAS) ay naninindigan na walang lugar ang anumang uri ng karahasan sa loob ng Unibersidad. Nananawagan ang organisasyon sa lahat ng fraternity na tuluyang buksan ang kanilang mga mata at isipan sa realidad na walang mabuting naidudulot sa kahit na sino ang karahasang kanilang kinasasangkutan at patuloy na pinaiiral sa loob ng kanilang mga tinatawag na kapatiran."

TAMA NA. ITIGIL NA. SAWANG-SAWA NA KAMI SA FRAT-RELATED VIOLENCE.


INCREASE THE UP BUDGET, INVEST IN EDUCATION.
Iskolar para sa Bayan, kasama ka sa pagkamit ng quality, relevant, at accessible education.

INCREASE THE UP BUDGET, INVEST IN EDUCATION.

Iskolar para sa Bayan, kasama ka sa pagkamit ng quality, relevant, at accessible education.

Salamat po sa mga dumalo sa aming ika-20 na Pambansang Kumperensiya! Nais po naming ibahagi sa inyo ang ilan sa mga presentasyon ng aming mga tagapagsalita.

"Available for download" na po ang mga presentasyon nila Dr. Zeus Salazar, Prop. Nancy Kimuell-Gabriel at G. Atoy Navarro.

Tumungo lamang sa Pambansang Kumperensiya na sub-site para sa download links na makikita sa ilalim ng bawat tagapagsalita.

Nagpapasalamat ang UP Lipunang Pangkasaysayan (UP LIKAS) sa lahat ng nakilahok sa ACLE: Ano Raw? Mga Problema at Solusyon Ukol sa mga Aklat ng Araling Panlipunan. “Tungo sa isang kritikal at mas makabuluhang pag-aaral ng kasaysayan!”

Balitang Kumperensiya 2011

Ang sub-site ng ika-20 na Pambansang Kumperensiya ng U.P. LIKAS ay matatagpuan sa kanang bahagi ng website na ito. Dito niyo mahahanap ang ilang detalye tungkol sa aming kumperensiya, ang listahan ng mga tagapagsalita at iba pa.

Maari niyo rin i-click ang link na ito.

Ang U.P. LIKAS ay nagpapasalamat sa mga dumalaw sa aming oryentasyon para sa mga aplikante. Huwag kalimutang i-text si Nic (09174174196) upang kumpirmahin ang iyong pagnanais na sumali. Salamat!